Heart Jewels Borstpakkingen

Privacy Overeenkomst

Privacy overeenkomst met Nesef 

Nesef gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. In dit document lees je hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om gaan.  Nesef voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen er alles aan doen om dit vertrouwen niet te schaden.

Je hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Op deze pagina communiceren we transparant met jou over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kunt nemen indien je je zorgen maakt. 

Verzamelde persoonsgegevens

 Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening (verkoop van producten of het verstrekken van informatie) richting jou te waarborgen. Nesef verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen.

Nesef verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie van onze activiteiten
  • Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijv. de belastingaangifte

Het gaat om één of meerdere van de volgende gegevens: 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige gegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie. 

Nieuwsbrief

 Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen malingen. 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Nesef, en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie door te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdraging van je gegevens, alsook een bezwaar tegen verwerking van je gegevens, sturen naar info@nesef.com t.a.v. Alexandra Steverink.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, en waar relevant actuele kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van je vennootschap. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy. Nesef zal zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. 

Bewaartermijn gegevens en inzage 

Nesef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Sommige gegevens bewaren we op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht tot inzage van de gegevens die wij van je hebben ook nadat onze dienstverlening aan jou is beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging indienen zoals hierboven beschreven. 

Delen met anderen 

Nesef verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nesef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken 

Nesef gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Nesef neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Alexandra Steverink via info@nesef.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.