Heart Jewels Borstpakkingen

Klachten Formulier

Aan:   Nesef

Spittaalstraat 30 7201ED Zutphen

0575- 549 819

info@borstpakkingen.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik een klacht heb over de aankoop van de volgende producten/het volgende product:

Product:

Rekening nummer:

Besteld op:

Ontvangen op:

Omschrijving klacht:

 

 

 

 

 

Gemaakte foto’s zijn digitaal verstuurd naar het volgende mailadres:

info@borstpakkingen.nl, met in de titel het factuurnummer.

 

Naam:                                                                                  Datum

 

Plaats:                                                                                  Handtekening: